تبلیغات
تكیه میعادگاه - عاشورا و عبودیت (درس های عاشورا)

http://poiweq2213.com/nabimages/hb/hhoseyn.gif

 

یکی از مهم ترین پیام های واقعه عاشورا،بحث توحید است. اینکه تمام سختی ها و مصایب عاشورا به دلیل این بود که امام حسین(علیه السلام ) فقط تسلیم امرخداوند بوده تا جاهلیت به وجود آمده را ازبین ببرد.اگردرجملات آخر امام(علیه السلام ) قبل از شهادت تأمل کنیم،می بینیم که ایشان می فرمایند: «خداوندا من تسلیم امرتو هستم و به قضای تورضایت دارم ومعبودی جزتو نمی شناسم و پرستش نمی کنم. و فریادرس فریادرسان هستی.» توجه کنید که در نمازهای یومیه که هرروزمی خوانیم می گوییم: «ایاک نعبدوایاک نستعین».چند نفرازما به این جمله توجه می کنیم؟ درحالی که پیام امام(علیه السلام ) درآخرین لحظات زندگی اش همین آیه است.این همان چیزی است که به عنوان سلامت معنوی ازآن نام می برند. سلامت معنوی یعنی اینکه زندگی ما رنگ خدایی بگیرد وبه آزادی معنوی دست پیدا کنیم که ازغیرخدا جدا شویم وبه توحید فکری وعملی ناب برسیم. متأسفانه افرادی هستند که درزندگی وقتی با یک مشکل رو به رومی شوند اولین چیزی که فراموش می کنند خداست و برای حل مشکل خود دست به دامان این وآن می شوند.پیام عاشورا استقامت، صبروامید است و اینکه خداوند قادر برتمام مسایل است.انسانی که به این مراحل برسد واین پیام را درزندگی خود متجلی کند،هیچ گاه در برابرزوروباطل قد خم نمی کند وسازش نمی پذیرد چون به خداوند تکیه دارد و ایمان دارد که حق و حقیقت،نهایتاً پیروز است. به این صورت است که پیام امام حسین(علیه السلام ) و عاشورا،جهت زندگی انسان ها را تغییرمی دهد واتفاقاً درتحمل سختی های دنیای امروزهم راه گشاست.
br تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : راه فــــــــــــردا ا نظرات

طبقه بندی: مقالات محرم، درس های عاشورا، محرم و زندگی امروز، مطالب ارسالی، مناسبت ها، حضرت سید الشهدا(ع)،
برچسب ها: درس های عاشورا، عاشورا، محرم، محرم وصفر، محرم و زندگی امروز، حضرت سیدالشهدا،

br